2421078087 Αγίου Δημητρίου 53, Βόλος galerakisma@gmail.com